Αποτέφρωση

Στα Γραφεία Τελετών Μοσχόπουλος υλοποιούμε το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας της βούλησης και της δυνατότητας επιλογής κάθε ατόμου όσον αφορά τη μετά θάνατον διάθεση του σώματός του.

Η επιλογή της αποτέφρωσης παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι:

 

  • Η ανακούφιση της οικογένειας από την τραυματική εμπειρία της εκταφής.
  • Η απαλλαγή από την οικονομική επιβάρυνση για την κατασκευή τάφου που συνήθως καταστρέφεται σε τρία χρόνια μετά την ταφή.
  • Η αποδέσμευση από τη μακροχρόνια οικονομική επιβάρυνση για τη φύλαξη των οστών σε οστεοφυλάκιο.
  • Η καλύτερη διαχείριση της γης κυρίως στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει υπερκορεσμός χώρου στα κοιμητήρια.
  • Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεδομένου ότι με την αποτέφρωση δεν επιβαρύνεται το έδαφος και ο υδροφόρος ορίζοντας. Παράλληλα η αποτέφρωση πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές ευρωπαϊκές και εθνικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.
  • Η ανακούφιση των συγγενών και οικείων από σημαντική συναισθηματική και οικονομική επιβάρυνση.
  • Η δυνατότητα για περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις εκδηλώσεις αποχαιρετισμού και μνήμης.
  • Η αποτέφρωση των νεκρών δεν σχετίζεται απαραίτητα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα πολλών Ελλήνων, επώνυμων και μη, που επέλεξαν την αποτέφρωση.