Ο προγραμματισμός της αποτέφρωσης

Η επιλογή της αποτέφρωσης ως τελευταία επιθυμία είναι απόλυτα προσωπική , συνειδητή και εξαρτάται από την κοσμοθεωρία του κάθε ανθρώπου. Για μερικούς ανθρώπους είναι σημαντικό να έχουν προγραμματίσει και τις τελευταίες λεπτομέρειες της «αυλαίας» της ζωής τους. Όπως οργάνωναν τη ζωή τους, θέλουν να οργανώσουν και το θάνατό τους.

Άλλοι σκέφτονται με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να αποφορτίσουν τους δικούς τους ανθρώπους, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά, καθώς δεν γνωρίζουν σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η οικογένειά τους μετά από κάποια χρόνια και αν θα μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά την ύστατη ώρα.

Τα Γραφεία Τελετών Μοσχόπουλος δίνουν τη δυνατότητα σε όσους θέλουν εκ των προτέρων να «φροντίσουν» για την αποτέφρωσή τους, να προ-αγοράσουν υπηρεσίες αποτέφρωσης και διάθεσης της τέφρας. 

Η διαδικασία ορισμού του ανθρώπου που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμίας σας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α’ τρόπος

1. Συμπληρώνετε μία Υπεύθυνη Δήλωση με την επιθυμία σας για αποτέφρωση και για τον τρόπο διάθεσης της τέφρας (άρθρο 49 Ν. 4277/2014). Στη δήλωση αυτή ορίζετε τον άνθρωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμίας σας (Αποδέκτης). 

Πατήστε εδώ Δήλωση-Αποτέφρωσης-θανών για υπόδειγμα της δήλωσης.

2. Ο Αποδέκτης συμπληρώνει μία Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την επιθυμία σας. Πατήστε εδώ Δήλωση-Αποτέφρωσης-αποδέκτης για υπόδειγμα της δήλωσης.

Πλέον μπορείτε να εκδώσετε ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την ιστοσελίδα dilosi.services.gov.gr/create/q/templates.

Β’ τρόπος

Σε συμβολαιογραφείο της επιλογής σας εκδίδετε συμβολαιογραφική πράξη με την επιθυμία σας για αποτέφρωση και για τον τρόπο διάθεσης της τέφρας (άρθρο  35Α του Ν. 344/1976). Στην πράξη αυτή ορίζετε τον άνθρωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση της επιθυμία σας (Αποδέκτης).

Πατήστε εδώ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ενώπιον συμβολαιογράφου για υπόδειγμα συμβολαιογραφικής πράξης.