Χρήσιμες Πληροφορίες

Όσοι επιλέγουν την αποτέφρωση είναι χρήσιμο να γνωρίζουν:

1. Οι υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών παρέχονται αποκλειστικά μέσω γραφείων τελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεπώς, οι συγγενείς ή οικείοι των θανόντων θα πρέπει να επικοινωνούν με το γραφείο τελετών της επιλογής τους το οποίο και αναλαμβάνει στη συνέχεια τις διαδικασίες αποτέφρωσης σε συνεργασία με το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

2. Τα έξοδα της αποτέφρωσης καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία όπως ισχύει και για την ταφή. Πλέον η καταβολή των εξόδων γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεως του δικαιούχου στη σελίδα του e-efka.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη σχετική Υπουργική Απόφαση και εδώ για να κατεβάσετε την Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία μέσω των ΚΕΠ.

3. Προαγορά υπηρεσιών: Το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών παρέχει τη δυνατότητα προαγοράς υπηρεσιών αποτέφρωσης και διάθεσης της τέφρας ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση της οικογένειας με διαδικαστικά και οικονομικά ζητήματα σε μία φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή.

4. Αποτέφρωση οστών: Όλοι βιώνουμε την τραγική κατάληξη σε βάθος χρόνων της εκταφής των οστών των νεκρών μας. Πλέον, οι οικογένειες μπορούν μετά την εκταφή, αντί της συνήθους διαδικασίας της τοποθέτησης των οστών εντός οστεοθήκης και φύλαξης σε οστεοφυλάκιο στα κοιμητήρια, να επιλέγουν την αποτέφρωση των οστών.

5. Η διαδικασία της αποτέφρωσης σορού διαρκεί 2-3 ώρες και της αποτέφρωσης οστών διαρκεί 1,5-2 ώρες.

6. Το ΚΑΝ εκδίδει πιστοποιητικό αποτέφρωσης σορού, καθώς και πιστοποιητικό αποτέφρωσης οστών από εκταφές.

7. Για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου για αποτέφρωση απαιτούνται:

 8. Για αποτέφρωση οστών απαιτείται συμπληρωμένη η Εντολή-ΟΣΤΩΝ 2023(σε μορφή docx) ή Εντολή-ΟΣΤΩΝ 2023(σε μορφή pdf) και Δήλωση επιθυμίας αποτέφρωσης οστών με γνήσιο υπογραφής.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε υπόδειγμα δήλωσης: Δήλωση Αποτέφρωσης οστών (σε μορφή docx) ή Δήλωση-Αποτέφρωσης-οστών (σε μορφή pdf).

Πλέον μπορείτε ηλεκτρονικά να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας μέσω της σελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou.