Πολιτική Κηδεία

Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν την οργάνωση Πολιτικής Τελετής, η οποία προηγείται της ταφής ή της αποτέφρωσης και δεν περιλαμβάνουν ιεροπραξίες από εκπροσώπους κάποιας θρησκείας.

Επίσης πραγματοποιούμε κηδείες στρατιωτικών πρωτοκόλλων αποδίδοντας τις τιμές που πρέπουν με άρτιο τρόπο.